Care4 Starving Children er en norsk bistandsorganisasjon med base på Vestlandet, etablert som et prosjekt av Lions Club Luster. I Care4 mener vi at alle barn har rett på en verdig oppvekst med mat, utdanning og et trygt sted å bo.

Vårt fokusområde er Uganda. I slummen i hovedstaden Kampala er det mange barn som mangler det mest nødvendige, og her klarer Care4 å utgjøre en stor forskjell for mange.

Care4 har som målsetting at alle midlene som samles inn skal komme barna direkte til gode. Ikke noe av det som samles inn blir igjen i Norge til administrasjon eller annet. Våre norske frivillige betaler selv for reise og opphold når aktivitetene i Uganda skal følges opp. Heller ikke styremedlemmene får noen form for godtgjørelse.

Organisasjonen er registrert hos Innsamlingskontrollen.

I Uganda har vi en liten organisasjon som følger opp barna og familiene vi bistår. De ansatte får betalt en normal Ugandisk lønn. På denne måten kan vi hjelpe mange på en målrettet og effektiv måte, samtidig som vi har god kontroll med hvordan pengene vi samler inn brukes. Care4 har også gode relasjoner til myndighetene i Uganda på høyt nivå. Det er viktig, fordi vi på den måten unngår de korrupsjonsproblemene mange andre organisasjoner sliter med.

Fakta om Care4 Starving Children

Norsk bistandsorganisasjon som arbeider for barn i utsatte områder i Uganda. Arbeidet i Uganda startet i 2015 og organisasjonen ble formelt stiftet i 2017.

Noen av våre aktiviteter:

  • Mer enn 70 000 barn sover skjermet fra malariamygg takket være mosquitonett fra Care4 Starving Children
  • Under mottoet «Sultne barn lærer ikke» får 1410 barn fra fattige familier to måltider varm mat hver dag på skolen. Dette er viktig fordi mange barn ikke får mat i løpet av en skoledag opp mot ti timer, og skolegang er veien ut av fattigdom for familiene og landet
  • To tusen familier med skolebarn har fått solcellelykter slik at barna kan gjøre leksene sine om kvelden. Gjennomsnittsfamilien i Uganda består av seks personer slik at dette initiativet har gitt lys til tolv tusen personer
  • 280 barn er hjulpet ut av slummen ved hjelp av norske faddere. Takket være fadderbidragene får barna betalt skolegang, medisinsk hjelp og oppfølging.

Care 4 følger opp skolegangen til barna vi støtter. Resultatene er svært gode, og vi er alle veldig stolte av dem.

IMG_7061
Stolt og fornøyd skoleelev
Som perler på en snor i klasserommet
Del på sosiale medier