Den nye yrkesskolen

Team Care4-prosjektet

Team Care4 skal etablere og bygge en yrkesskole i Kampala i Uganda. Skoleprosjektet vil gi ungdom mulighet til å lære et fag med praktisk innhold. Det vil i første omgang være åtte linjer, hver med 20 – 25 elever. Det vil være en internat-skole, og landbruk/matproduksjon vil være del av et prosjekt som også produserer mat til barna i Care4 Starving Children sin allerede pågående aktivitet.

Utdanning er den beste investeringen for både det enkelte barns framtid og for Uganda. Særlig viktig er det at også jenter kan få en god utdanning som gir dem mulighet for en trygg jobb i framtida.

I Uganda er det et godt tilbud for dem som ønsker en akademisk utdannelse. Dessverre er det kostbart i tillegg til at det har vist seg svært vanskelig for mange av dem med en bachelor- eller mastergrad å komme ut i arbeidslivet.

De åtte linjene er planlagt som:

- Landbruk/matproduksjon
- Bærekraft og gjenvinning
- Søm og klesproduksjon
- Kokk/restaurant
- Dans/musikk
- Elektriker
- Rørlegger
- Bygningskonstruksjon

I vårt skoleprosjekt ønsker i tillegg til lokale lærerkrefter også å finne kompetanse gjennom et program med norske lærerkrefter. Vi vet at det er mange som kan tenke seg et opphold der de gir av sin kunnskap og sin tid i et tilrettelagt system. Det er en ressurs som vil være av stor verdi for Uganda.

Ungdom i Uganda har også svært begrenset kunnskap om den merkantile delen av sitt yrkesliv. Vi arbeider derfor for å ta inn i prosjektet undervisning som bygger på konsept og erfaringer fra «Ungt entreprenørskap» i Norge. På denne måten vil ungdommene stå langt bedre rustet når de skal utøve sine yrker i framtida.

Det er utarbeidet et kostnadsbudsjett for dette første trinnet av yrkesskolen på 2,5 millioner kroner. Da vil også tilgjengelig ny teknologi som legger stor vekt på bærekraft bli benyttet.

Her kan du se tegninger av den flotte nye skolen.

Del på sosiale medier