Ti meter – test

kr 5

Fra Sogn til Kampala. Jeg støtter ti meter av turen.

Når du velger dette produktet støtter du innsamlingen til bygging av en ny yrkesskole for ungdom i Uganda med ti kroner. Utdanning er viktig for barna, familiene dere og hele landet. I Uganda trenger de gode håndverkere og derfor er det nettopp en yrkesskole Care4 Starving Children prioriterer å bygge.

Når du har betalt kan du laste ned et diplom som takk for bidraget ditt.

Husk:

Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen din.

Maksimalt fradrag for gaver er 50 000 kroner per år.

Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.

(Kilde: Skatteetaten.no)

Care4 Starving Children innrapporterer bidrag slik at du får skattefordelen din.

Del på sosiale medier

Beskrivelse