Hverdagen på vei tilbake

(23.2.22) Hverdagen er på vei tilbake i Uganda. Koronatilfellene er få og alle restriksjoner er fjernet. For oss betyr det at alle ungene våre er tilbake på skolen. Samtidig er krisetiltakene med matutdeling i slummen avsluttet. Det er bra fordi barna endelig er tilbake i et tryggere system. Men også for oss, vi tøyde strikken langt økonomisk for å hjelpe de mer enn 1 400 barna denne perioden. Vi syntes ikke vi hadde noe valg, selv om vi for første gang lånefinansierte aktiviteter. 300 000 kroner fra Luster Sparebank på svært gode vilkår gjorde det mulig å hjelpe mange barn fra alvorlige konsekvenser.

Skolene er nå i normalt gjenge igjen og en av våre utfordringer er at barna vokser mye på to år. Det tenkte vi var et enkelt problem, og når alle skoleuniformene var blitt for små kan de vel bare bytte oppover? Vi kunne jo alltids skaffe nye uniformer til de eldste.

Men det ble en utfordring. Her var det slett ingen kultur for slik bytting familier mellom, men det har endret seg nå. Vi måtte likevel erstatte en god del uniformer for de gamle var rett og slett utslitt.

Siden jeg kom til Uganda i slutten av januar har jeg sammen med de lokale Care4 ansatte besøkt alle skolene og sjekket forholdene både der og hjemme for alle de nesten 300 fadderbarna våre. Det var svært oppløftende. Mødrene forteller at de jevnlige økonomiske bidragene har vært svært viktige i koronatiden, selv om beløpene er små i vår målestokk.

Alle barna mottok også 14-dagers skoleoppgaver. Disse er pliktoppfyllende fulgt opp, med unntak av noen få barn som fikk reise til slektninger på landet for å komme unna koronarisiko. Fortsatt er det noen få barn som ikke har kommet tilbake fra landsbyen. Det kan også bety en endring i deres situasjon, det sjekker vi opp og kommer tilbake til de aktuelle fadderne med en oppdatering på.
(teksten fortsetter under bildene)

Så langt vi vet har ingen av våre barn vært koronasyke, og alle er friske nå. Det har vært noen få tilfeller av annen sykdom og da særlig malaria. Dette har blitt håndtert fortløpende med lege-/sykehusbesøk. Sammen med lokale myndigheter har vi også ryddet opp i noen familiesituasjoner som ikke har vært bra, og det ser ut til at alle har fått en god løsning. Alle tilfellene har vært relatert til ukontrollert alkoholbruk hos foresatte.

En stor utfordring har vært skolepenger. Skolene har hatt det veldig tøft med to år uten undervisning, og de ville gjerne kompensere for det med økte skolepenger. Det har ikke Care4 plass til på sine budsjetter, og vi har nå inngått nye avtaler for alle barna våre basert på skolepengene slik som de var. Vi mener det er riktig nivå.

Del på sosiale medier